מרכז אבחונים


מרכז אבחונים

תלמיד מופנה לאבחון כאשר הקשיים בתפקודו הלימודי נמשכים על אף הסיוע שקיבל בתחום קשייו או כאשר התקדמותו בעקבות ההתערבות החינוכית מעטה בלבד, וכן כאשר הקשיים בתפקודו הלימודי חמורים במיוחד והפער בינו לבין תלמידי הכיתה אינו מצטמצם ולפעמים אף גדל.

אבחון דידקטי
הפניית התלמיד לאבחון דידקטי תתבצע כאשר יש יסוד להניח, על סמך התערבות חינוכית מתועדת לאורך זמן ועל סמך היכרות עם התלמיד ועם תפקודו, כי הכשלים בלמידה הם על רקע של ליקויי
למידה ראשוניים, ללא עדויות לקשיים נוספים, כגון יכולת שכלית נמוכה, תפקוד נמוך על רקע סביבתי או חושי או פער לא מוסבר בין היכולת השכלית המשוערת לתפקודו של התלמיד, וכן קשיים רגשיים משמעותיים אשר יש לשלול אותם כגורם נוסף המשליך על התפקוד.

אבחון דידקטי עוסק במיפוי קשייו וכשריו של התלמיד בלמידה – תוך אפיון ומיפוי של מיומנויות למידה בסיסיות, ובכללן קריאה וכתיבה, הבעה בכתב ובעל פה וחשבון – ובתיאור התנהגותו של התלמיד בתחומי הלמידה. כמו כן האבחון עוסק בזיהוי אסטרטגיות הלמידה של התלמיד וביעילותן ובבדיקת המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות היסוד.
האבחון הדידקטי משמש בסיס לבניית תכנית חינוכית לתלמיד או לשיפור התכנית המופעלת לגביו.
אבחון דידקטי מתבצע על ידי מי שהוכשר לכך.

אבחון פסיכולוגי
האבחון הפסיכולוגי נועד להעריך את תחומי החוזק והחולשה בתחומים השכליים, הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים, ובכלל זה יחסי הגומלין ביניהם והשפעתם על תפקודו האקדמי של
התלמיד ועל תפקודיו האחרים. כמו כן מטרת האבחון הפסיכולוגי לבנות תכנית טיפול מורחבת העונה על מגוון מקורות הקושי.

האבחון הפסיכולוגי כולל:

- אבחון היכולת השכלית (האינטליגנציה)
אבחון האינטליגנציה כולל התייחסות למנת המשכל, לפערים בתפקוד וליעילות פעילותם של מנגנוני עיבוד, בקרה ופיצוי. האבחון מאפשר לאמוד את היכולות ואת התפקודים הקוגניטיביים והשכליים של התלמיד בהשוואה לבני גילו, ובהתאם לכך את רמת ההישגים האקדמיים המצופים ממנו ואת הישגיו בפועל.

- אבחון היבטים אישיותיים, רגשיים, התנהגותיים וחברתיים

3. אבחון משולב

במקרים שקיים צורך בבירור מעמיק יותר של יכולת שכלית, תהליכים רגשיים ואספקטים סביבתיים חריגים יופנה התלמיד לאבחון פסיכולוגי משולב
אבחון משולב כולל אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי. הפניית תלמיד לאבחון משולב מתבצעת כאשר קשייו נובעים מגורמים שונים ונרחבים וכאשר הכשלים בלמידה חמורים במיוחד. מטרת האבחון המשולב היא להעריך את התפקודים השכליים-הקוגניטיביים הפועלים בבסיס הלמידה ולבחון את השפעתם של כוחות ועל כשלים בתפקודו הלימודי של התלמיד – כל זאת בהתייחס ליכולות ולקשיים בתחום האישיותי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי ולמידת השפעתם על תפקודו.
אבחון משולב יכול להתבצע באחד משני האופנים האלה:

1. על ידי פסיכולוג מומחה שהוכשר לביצוע אבחון דידקטי.

2. על ידי אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי שנעשו כל אחד בנפרד, ובלבד שגיבוש המסקנות, האבחנה מבדלת וההמלצות הנובעות משני האבחונים גם יחד, יסוכמו בחוות דעת על ידי פסיכולוג מומחה.

4. אבחון רפואי ופרה-רפואי
במקרה שמתעורר חשד להפרעות אחרות, יופנה התלמיד על ידי מי שזיהה את הקושי לגורם מאבחן מקצועי נוסף, כדלקמן:

בחשד להפרעות בספקטרום נוירולוגי – הפרעת קשב, טורט – הפניה לפסיכיאטר או לנוירולוג

בחשד להפרעות בספקטרום פסיכיאטרי (אספרגר, תקשורת) – הפניה לפסיכיאטר

בחשד להפרעות שפה ודיבור – הפניה לקלינאי תקשורת

בחשד להפרעות מתחום המוטוריקה הגסה- הפניה לפיזיותרפיה

בחשד להפרעות מוטוריות וסנסומוטורית- הפניה לאבחון של מרפא בעיסוק

בחשד להפרעות ראייה – הפניה לרופא עיניים

בחשד להפרעות בשמיעה – הפניה לבדיקה אודיאולוגית


פרטי המקום:

מרכז תעצומות
גבעת משה 5 ירושלים
טל: רב קווי 02-5370906
taatzumot@gmail.com

דרכי הגעה

אוטובוסים: 71,71,36 , וכן כל אוטובוס ,16 ,52,3 ,57 שמגיע לצומת בר אילן- גולדה מאיר


כל הזכויות שמורות לתעצומות
Created by
b&c