פעילות


family

תוכן מופיע כאן
תוכן מופיע כאן
תוכן מופיע כאן
תוכן מופיע כאן
תוכן מופיע כאן

kids

תוכן מופיע כאן
תוכן מופיע כאן
תוכן מופיע כאן
תוכן מופיע כאן
תוכן מופיע כאן

khilainfotesttel


פרטי המקום:

מרכז תעצומות
גבעת משה 5 ירושלים
טל: רב קווי 02-5370906
taatzumot@gmail.com

דרכי הגעה

אוטובוסים: 71,71,36 , וכן כל אוטובוס ,16 ,52,3 ,57 שמגיע לצומת בר אילן- גולדה מאיר


כל הזכויות שמורות לתעצומות
Created by
b&c