תהליך ההפניה


תהליך ההפניה דורש מספר שלבים:

arrow_08

פניה טלפונית של ההורים למרכז, מיפוי ראשוני של צרכים.

arrow_06

מפגש אינטייק עם יועצת/עובדת סוציאלית של המרכז (ללא תשלום)

נוכחות האב בפגישה היא חובה מומלצת.

לפגישה יש להביא דוחו"ת חינוכיים ורפואיים קודמים ואבחונים קיימים. האינטייק מתבצע ללא נוכחות הילד.

arrow_03

בניית תכנית התערבות מערכתית כוללת מותאמת אישית:

▪הפניה לשירותים המתאימים למשפחה

▪הפניה לשירותים אבחונים וטיפולים המתאימים לילד

▪שירותי מידע והכוונה

▪הפניה לגורמים המתאימים בקהילה

▪עבודה מערכתית מול צוות בית הספר

arrow_10

ליווי ביישום התכנית על ידי היועצת/ העו"ס

פרטים ליצירת קשר:
מרכז תעצומות
גבעת משה 5 ירושלים
טל: רב קווי 02-5370906
taatzumot@gmail.com


פרטי המקום:

מרכז תעצומות
גבעת משה 5 ירושלים
טל: רב קווי 02-5370906
taatzumot@gmail.com

דרכי הגעה

אוטובוסים: 71,71,36 , וכן כל אוטובוס ,16 ,52,3 ,57 שמגיע לצומת בר אילן- גולדה מאיר


כל הזכויות שמורות לתעצומות
Created by
b&c